text

世行調低東亞和太平洋地區發展中經濟體增長預

世界銀行首席經濟學家兼高級副行長考希克巴蘇(中)在世行最新一期《世界發展報告》的媒體發佈會現場。新華社記者方喆攝。 世界銀行8日發佈東亞和太平洋地區發展中經濟體經濟